.. Подпорни скелета, кули от Булгарком | Скелета | Скелета
 
 
 
Bulgarcom
 
DeutschEnglish
   
    Home E-mail Print  
Скелета
Скелета
Подпорно скеле
Подпорно скеле Подпорно скеле (кули) Doka D2 и Layher за изпълнение на плочи, мостове, тунели и други обекти изискващи голяма работна височина и носимоспособност на кофража.
 
Носимоспосбност:  60 kN/крак
Подпорно скеле  
Подпорно скеле