Bulgarcom
 
БългарскиEnglish
   
    Home E-mail Print  
Подемници
Bauaufzuege
Услуги
Подемници - Монтаж и демонтаж
Монтаж и демонтаж
Монтаж и демонтаж на предлаганите от фирмата строителни подемници. Специалистите на фирмата извършват предварителен оглед на обекта и консултират клиента относно монтажната площадка, необходимото ел. захранване, нивата на анкериране на подемника към сградата, както и всички други допълнителни въпроси по монтажа. Монтажният специалист инструктира представител на клиента относно начина на работа с подемника и му прадава ръководство за експлоатация.
Подемници - Техническа поддръжка и сервиз

Техническа поддръжка и сервиз
Техническа поддръжка и сервиз на предлаганите от фирмата строителни подемници. При повреда сервизна група оглежда машината на обекта и отстранява повредата, включително се ангажира и с доставката на необходимите резервни части. Фирмата предлага абонаментна техническа поддръжка в рамките на страната и група за бързо реагиране за остраняване на аварии.

Фирмата е вписана в Ргистъра на ДАМТН за извършване на дейност по поддръжка, ремонт и преустройство на СПО с удостоверение № 371 от 2008 г.