Bulgarcom
 
БългарскиEnglish
   
    Home E-mail Print  
Скелета
Geruest
 
Подпорни кули S-20 за изпълнение на плочи, мостове, тунели и други обекти изискващи голяма работна височина и носимоспособност на кофража.
 
Макс. работна височина:  12 м
Носимоспосбност:  60 kN